Европейска седмица на мобилността

На 20.09.2018 г. в Цар Симеоновата градина: администрацията на район „Централен” и РИОСВ –Пловдив проведоха  традиционен детски празник„Европейска седмица на мобилността“, включващ дейности и активности с цел изграждане на отговорно отношение към градската и природната среда сред подрастващите.