Полезна информация за родителите на ученици освободени от активно участие в часовете по физическо възпитание и спорт.

На вниманието на родителите в ОУ “Екзарх Антим I” гр. Пловдив Съобщение

Европейска седмица на мобилността

На 20.09.2018 г. в Цар Симеоновата градина: администрацията на район „Централен” и РИОСВ –Пловдив проведоха  традиционен детски празник„Европейска седмица на мобилността“, включващ дейности и активности с цел изграждане на отговорно отношение към градската и природната среда сред подрастващите.

Разпределение на кабинетите за предстоящата родителска среща на 10.09.2018 г.

Родителска среща 10.09.2018 г. Времетраене от 18:00 до 19:00

Помагала за учебната 2018/2019 година

Учебни помагала по математика, английски език, история и цивилизации, география и икономика и човекът и природата за 5-ти и 6-ти клас (PDF) Учебни помагала за 1-ви клас (PDF) Учебни помагала за 2-ри клас (PDF) Учебни помагала за 4-ти клас (PDF)