ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАТРОНЕН ПРАЗНИК 28.02.2018 г.

НАЧАЛО – 9.00 ч. – ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ МЯСТО – ФОАЙЕ 2-РИ ЕТАЖ 9.30 ч. – КЛАСОВЕТЕ СЕ НАСТАНЯВАТ В КЛАСНИТЕ СИ СТАИ ЗАЕДНО С КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, КАТО ПРЕДСТАВЯТ ПРЕД УЧЕНИЦИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗГОТВЕНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛ   10.00 – 11.30 ч. –  ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО КЛАСОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПАТРОНА НА УЧИЛИЩЕТО, НАЦИОНАЛНИ ГЕРОИ И ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ […]