Родителска среща с родителите на ученици от II до VII клас

На 13 февруари 2018 г. от 18.00 часа ще се проведе среща с родителите на учениците от II до VII (без 3б клас). Срещата ще се проведе по следния дневен ред: Анализ на резултатите от I учебен срок; Насоки за работа през II учебен срок; Организационни въпроси.

Неучебни дни през месец февруари

Кметът на Община Пловдив обяви 7, 8 и 9 февруари за неучебни дни, поради динамичната картина на заболеваемостта и необходимостта от предприемане на превантивни мерки за ограничаване на епидемичния подем на остри респираторни заболявания.