Начало

Уважаеми дами и господа,

Пред Вас стои въпросът кое училище да изберете за Вашето дете. Най-логично е да се вгледате в себе си и в своите деца. Обмислете въпроса, какво искате за тях. Отговорът винаги е един – най-доброто.

ОУ Екзарх Антим І“ се ангажира с поставяне на ученика в активна позиция на учене чрез използването на съвременни технологии, интерактивни дъски, интернет среда, образователен софтуер и обучителни платформи, даващи достъп и възможност за работа едновременно на ученици и учители. За добрата информираност на родителите се използват он-лайн платформи, предоставящи достъп до поставените задачи за самостоятелна работа и тяхното изпълнение и оценка.

Екипът в училището работи за разгръщане на потенциала на всяко дете с много грижа, положително отношение, толерантност и подкрепа. Нашите ученици стават отговорни и съзнателни хора, със силен характер, подготвени за предизвикателствата на бъдещето.

 

Приемът за учебната 2015/2016 година е:

1. Полудневна подготвителна група – 22 деца.

2. Първи клас – три паралелки – 66 ученици. Две паралелки с чуждоезиково обучение – английски език. Една паралелка с технологично обучение – информационни технологии.

3. Пети клас – три паралелки.

Паралелка – чуждоезиково обучение /Английски език/

Паралелка – технологично обучение /Информационни технологии/

Паралелка – общообразователна /Български език и литература, Английски език, Математика/

„НИЕ СМЕ ПЪРВИ, ЗАЩОТО УЧИМ В АНТИМ ПЪРВИ“