Начало

Уважаеми дами и господа,

Пред Вас стои въпросът кое училище да изберете за вашето дете.

Това е един от най-важните житейски кръстопътища, на които е заставал и ще застава всеки родител, осъзнал сериозността на избора, който ще определи начина на живот на детето и ще окаже влияние върху развитието му като личност.

Трудно е да изберете правилния път.

Най-логично е да се вгледате в себе си и в своите деца. Обмислете въпроса, какво искате за тях. Отговорът винаги е един – най-доброто.

Екипът в ОУ „Екзарх Антим І“ работи за разгръщане на потенциала на всяко дете с много грижа, положително отношение, толерантност и подкрепа.

Нашите ученици стават отговорни и съзнателни хора, със силен характер, подготвени за предизвикателствата на бъдещето.

„НИЕ СМЕ ПЪРВИ, ЗАЩОТО УЧИМ В АНТИМ ПЪРВИ“

http://www.ekzarhantim1.com/wp-content/uploads/2009/12/M1.flv